Čínska medicína pre zdravie tela i ducha

Tradičná čínska medicína, skrátene TČM, ktorá je známa už viac ako 2500 rokov, je mimoriadne populárna nielen na ázijskom kontinente. Veľkej obľube sa teší všade vo svete, Slovensko nevynímajúc. A hoci sa v spojitosti s touto liečebnou metódou vynára množstvo zvedavých otázok, na jej účinky mnohí nedajú dopustiť.

Zatiaľ čo západná medicína sa v prvom rade zameriava na stanovenie diagnózy, čínska medicína ide viac do hĺbky „problémov“ a je zameraná skôr na prevenciu. Nesústreďuje sa teda na odstraňovanie príznakov ochorenia, ale na liečbu jeho koreňov, príčin. Ide o celostný (holistický) pohľad na človeka.

„Odstraňovanie príčin vzniku ochorení za pomoci kontroly funkčnosti orgánov“.

Súlad s okolím aj samým sebou

TČM rieši viac-menej chronické choroby a snaží sa nastoliť celkovú rovnováhu v tele (jing-jang). Jej poslaním je naučiť človeka žiť v súlade s prírodou a okolím, rešpektovať nielen jej zákonitosti, ale v prvom rade naučiť ho poznať samého seba a vedieť, čo od života chcieť.

Avšak pokiaľ sa rozhodnete vstúpiť na túto cestu, bez zmeny životosprávy to jednoducho nejde. Alfou a omegou je sústredenie sa na seba samého, nutnosť dbať o svoje zdravie, k čomu o.i. prispieva pestrá strava a pravidelný pohyb.

Čínska medicína má pre zdravie človeka mimoriadne priaznivé účinky a metódy TČM sa dnes využívajú pri širokom spektre zdravotných problémov od nespavosti, cukrovky, až po reumu, či ťažkosti s otehotnením.

Príjemné s užitočným

Tým, že sa tradičná čínska medicína zameriava nielen na zdravie fyzické, ale tiež emocionálne, mentálne a duchovné, pri určovaní diagnóz využíva viacero nástrojov. K najznámejším patria:

  • akupunktúra /túto metódu možno využiť pri takmer každom zdravotnom probléme/
  • herbálna medicína – fytoterapia /vedecky podložená liečba za pomoci liečivých čínskych bylín/
  • akupresúra /masírovanie citlivých bodov na povrchu tela s cieľom udržať meridiány jing a jang v rovnováhe/.
  • dietetika /úprava stravy/
  • masáže
  • čínske zdravotné cvičenia /napr. Qi Gong, ktoré slúži k harmonizácii tela a duše, k upevneniu zdravia /
  • aromaterapia
  • bankovanie /napomáha prekrvovaniu vnútorných orgánov/
  • moxovanie /prehrieva jednotlivé častí tela a aktivizuje akupunktúrne body/
  • rôzne dychové cvičenia
Sensei.sk

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky