Výrobný postup MRL

Zdrojový prášok obsahuje mycélium (podhubie) aj primordium (mladé plodnice) jednotlivých húb, ktoré sú pestované do biomasy na substrátoch v sterilných podmienkach. Iba takýto proces kultivácie umožňuje získať surovinu bez kontaminácie ďalšími hubami, pesticídmi a ťažkými kovmi. Kultivačný systém je patentovaný aj certifikovaný a je schopný produkovať štandardizované populácie jednotlivých húb. Pracuje sa pri podmienkach, ktoré boli požadované vo výrobe konvenčných liečiv. Výsledkom je štandardizovaná biomasa sušená pri nízkej teplote, ktorá sa ďalej melie pri udržiavaní nízkej teploty do formy jemne mletého prášku, ktorý je už konečným produktom alebo sa ešte spracováva do tabliet so štandardizovaným obsahom 500 mg biomasy. Pri tabletách sa používajú také spojivá a prídavné látky, aby bol výsledný produkt vhodný pre vegetariánov a zástancov zdravej stravy.

Sterilná (aseptická) výroba umožňuje, že výsledný produkt nemusí byť z konzervačných dôvodov tepelne ošetrený, taktiež sa behom spracovania (sušenie, mletie) pozoruje, aby teplota bola čo najnižšia, a tak sa Vám do rúk dostávajú prípravky s maximálne zachovanými účinnými látkami. Je totiž preukázané, že vyššie teploty znižujú enzymatickú aktivitu a znižujú antivirálne účinky.

Spoločnosť MRL sa rozhodla používať jemne sušenú pôvodnú neupravovanú biomasu práve preto, že obsahuje kompletné spektrum látok neskreslených koncentračnými alebo extrakčnými postupmi.

A) Suroviny
– vlastné preverené kvalitné kmene húb
– výber optimálneho substrátu
– iba zrniny s certifikátom organického pôvodu
– kontrolovaný zdroj vody

B) Výroba
– substrát rozprášený do mikropórového dierovaného kontajneru (<0,1 μ)
– sterilizácia parou s teplotou 121oC po dobu 1 hodiny
– teplota overovaná kalibrovanými meradlami

C) Očkovanie
– substrát ochladený na cieľovú teplotu vzduchom filtrovaným cez 99,7% DOP HEPA-filtre
– očkovanie čistou kultúrou v sterilných podmienkach
– zaplombovanie

D) Inkubácia
– prostredie s kontrolovanými podmienkami
– systém pravidelných kontrol
– štandardizovaná doba inkubácie
– dokumentovaná fáza úrody

E) Sušenie
– miestnosť pod pozitívnym tlakom vzduchu z 99,7% HEPA filtru
– nízka teplota sušenia
– monitoring obsahu vlhkosti na určenie konca procesu sušenia

F) Granulovanie
– v prostredí s 99,7% DOP HEPA filtrovaným vzduchom
– kontrolovaný objem plnenia kvôli zachovaniu nízkych teplôt
– rozomleté huby balené s vysúšacím prostriedkom (sikatív) a uchovávané v zapečatených vedrách

G) Tabletovanie
– priama kompresia – žiadny stres na aktívny materiál
– spojivo s vysokou funkčnosťou: silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

H) Kontrola kvality
– mikrobiologické rozbory (aeróbne baktérie, kvasinky a plesne, E. coli a celkový počet koliformných baktérií)
– rozbory na ťažké kovy
– nezávislé testovanie

Obsah podhubia

Výhodou produktov firmy MRL je obsah ako mycélia (podhubia), tak aj primordia (mladej plodnice) vo výslednom produkte, nakoľko výskumy ukazujú, že mnoho prospešných látok má väčší výskyt v podhubí ako v samotnej plodnici. To iba zvyšuje význam kvalitných certifikovaných pestiarní, ktoré (na rozdiel najmä od zberu v prírode či bežného pestovania celých plodníc na substráte) umožňujú s plodnicami zužitkovať aj podhubie. Podhubie hrá v živote húb významnú úlohu – vylučuje nevyhnutné tráviace enzýmy potrebné k vlastnému metabolizmu, vie sa brániť okolitým konkurentom aj patogénom a aktívne vyhľadáva optimálne stanovište. V tejto súvislosti je potrebné zmieniť, že iba certifikovaná pestiareň vie zaistiť, aby bola biomasa zbavená ťažkých kovov, pretože v prírode ich huby zhromažďujú veľké množstvo (niektoré až hyperakumulujú) alebo bývajú kontaminované E. coli a huby pestované mimo certifikované pestiarne často obsahujú rezíduá pesticídov. Spoločnosť MRL využíva certifikované pestiarne v Kalifornii, ktoré spĺňajú aj prísne podmienky amerického certifikátu organického pôvodu. Samozrejmosťou je certifikát GMP (certifikát správnej výrobnej praxe) a certifikát GAP (certifikát správnej argonomickej praxe).

Klinický výskum a testovanie

Spoločnosť MRL je hrdá, že svojím mnohoročným dôrazom na výskum disponuje záznamami a výsledkami klinických testov, v ktorých boli nasadené priamo jej produkty. Svojim odberateľom je tak schopná poskytnúť k vlastným produktom pri rôznych situáciách vyskúšané dávkovanie, ktoré môžu odberatelia využiť ako referenčné pri zostavovaní výživových plánov pre seba, svojich blízkych či klientov.

Spoločnosť MRL – Mycology Research Laboratories (Výskumné mykologické laboratória) tak plní, čo si určila vo svojom názve. Veríme, že si ich produkty obľúbite vďaka kvalite a informáciám k nim poskytnutým.

Sensei.sk

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky