Mykologický výskum pre Vaše zdravie

Britská spoločnosť Mycology Research Laboratories (MRL) je popredný svetový výrobca prípravkov na báze hubovej biomasy. MRL v súlade s požiadavkami na výrobu potravín v EÚ kladie nesmierny dôraz nielen na kvalitu (spolupráca so špičkovými odborníkmi, certifikáty GAP, GMP, organický pôvod), ale rovnako aj na výskum – svoje produkty pravidelne nasadzuje do klinických testov pri najrôznejších zdravotných ťažkostiach.

Význam hubovej výživy

Už viac ako 3 000 rokov sa používajú a uctievajú určité druhy jedlých húb, ktoré majú domov v Číne a v Japonsku, a to pre schopnosti udržiavať zdravie, podporovať imunitný systém, pôsobiť antioxidačne, či vylučovať z tela jedy. Mnohé z nich sú v tradičnej čínskej medicíne (TČM) používané už viac ako tisíc rokov. Pre svoje mimoriadne vlastnosti a obsahové látky sa o nich často hovorí ako o „POWER hubách“ (mocných hubách).

Väčšina liečivých húb obsahuje všetkých osem esenciálnych aminokyselín a má vysoký obsah železa, selénu a vitamínov skupiny B. Veľký záujem tiež budí ich vysoký obsah polysacharidov, ktoré pôsobia imunostimulačne a bývajú nasadzované prevažne preventívne, ako adjuvans alebo liečebne v zmysle imunomodulácie pri protirakovinovej liečbe.

Laboratórne výskumy, veľké množstvo štúdií, ako aj humánne štúdie potvrdzujú tradičné používanie húb a zaznamenávajú dokonca aj nové oblasti použitia. (Lindequist et al., 2005).

Významný je predovšetkým obsah polysacharidov (Wasser, 2002), veľkých komplexných a rozvetvených molekúl, ktoré sú vybudované z menších jednotiek molekúl cukru. Podrobne boli skúmané už v päťdesiatych rokoch. Výsledky štúdií dokladujú, že tieto štruktúry molekúl majú silné protinádorové a imunostimulačné účinky (Waldron a Selvendran, 1993). Tieto obrie molekuly sú podobné molekulám, ktoré boli nájdené v bunkovej membráne baktérií. Imunitný systém je týmito heteropolysacharidmi, ktoré sa považujú za najdôležitejšie aktívne prvky uvedených liečivých húb, povzbudzovaný k množstvu reakcií vrátane nárastu cytotoxicity makrofágov voči nádorovým bunkám a stimulácie produkcie interleukínu-l. Protinádorové polysacharidy stupňujú cytotoxicitu buniek prirodzených zabijakov (NK bunky), ako aj cytotoxických T-lymfocytov.

Mechanizmy pôsobenia polysacharidov z húb sú na molekulárnej báze známe iba čiastočne. Vedú cez receptory bunkového povrchu k povzbudeniu koncentrácie intracelulárnych signálnych molekúl, tzv. „second messenger“, cGMP a cAMP (Hadden, 1980). Dodatočne dochádza po väzbe na receptor k zmene membrány, ktorá potom vedie k redistribúcii receptoru a k zvýšeniu priepustnosti pre špecifické substráty. Ďalej zvyšuje väzba, špecifických polysacharidov na bunky prirodzených zabijakov i na nádorové bunky, spontánnu cytotoxicitu buniek prirodzených zabijakov voči nádorovým bunkám (Müller a Anderer, 1990).

Polysacharidy však nie sú jedinými aktívnymi látkami, ktoré sa vyskytujú v hubách. Boli tu tiež nájdené terpény a steroidy, z ktorých niektoré majú tiež protinádorové účinky.

Množstvo polysacharidov a polysacharidov viazaných na bielkoviny má okrem toho aj antibiotické a antivirálne vlastnosti, a tiež schopnosť znižovať krvný tlak, hladinu lipidov a cukru (Lindequist et al., 1990).

Z vyššie uvedených dôvodov sa v súčasnosti nasadzujú liečivé huby pri infekciách, nachladnutí, diabete, ochoreniach srdca, zlyhávaní imunity aj pri ochorení AIDS.

Balenie a dávkovanie

Prípravky spoločnosti MRL sú na báze hubovej biomasy, ktorá pozostáva z mycélia (podhubia) a primordia (mladých plodníc), pestovanej na autoklávom sterilizovanom substráte pri nekompromisnom dodržiavaní podmienok, ktoré bývajú požadované pri výrobe liečiv. Patentovaný kultivačný proces zaisťuje, že výsledná štandardizovaná biomasa nie je kontaminovaná inými hubami či plesňami, že nie je potrebné používať pesticídy a nie sú prítomné ťažké kovy.

Certifikáty organického pôvodu USA/EU

Práškové hubové biomasy spoločnosti MRL sú v Spojených štátoch amerických certifikované ako 100% organickej spoločnosti Quality Assurance International (certifikát č. 103491-A). V decembri 2005 MRL získala tiež organický certifikát EÚ v súlade s ustanovením EEC č. 2092/91 vydaný spoločnosťou Quality Assurance International (certifikát č. 105493-A).

Sensei.sk

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky