Inovačné vedecké testovanie dōTERRA

Po starostlivom zbere a destilácii sa každá dávka esenciálneho oleja odošle do najmodernejšieho  laboratória spoločnosti dōTERRA, kde sa otestuje. S cieľom zaručiť najvyššiu úroveň kvality sme vytvorili testovací proces CPTG Certified Pure Tested GradeTM (certifikovaná čistá testovaná trieda). Za dodržania prísnych kritérií sa na základe noriem CPTGTM osvedčuje, že oleje dōTERRA neobsahujú pridané plnivá ani škodlivé kontaminanty, ale sú čisté a autentické.

S cieľom neustále prinášať vysokokvalitné produkty pre používateľov esenciálnych olejov sa spoločnosť  dōTERRA snaží držať krok s najnovšími a modernými metódami testovania esenciálnych olejov.  Partnerstvo s expertmi z akademických, sektorových a vedeckých kruhov umožnilo spoločnosti dōTERRA  vytvoriť inovačný testovací proces, ktorý presahuje štandardy iných spoločností vyrábajúcich esenciálne oleje.

Laboratórium spoločnosti dōTERRA a dôveryhodné externé laboratóriá využívajú nasledujúce testy, vďaka ktorým sa zabezpečí, že na použitie pre spotrebiteľov sú schválené len oleje tej najvyššej kvality:

■  Organoleptické posúdenie: Posúdenie vzhľadu, farby a arómy každého oleja
■  Merná hmotnosť: Overenie čistoty a kvality každého esenciálneho oleja
■  Plynová chromatografia/hmotnostná spektroskopia (GC/MS): Zabezpečenie, aby chemické zloženie každého oleja zodpovedala očakávanému chemickému profilu
■  Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR): Analýza materiálového zloženia oleja s cieľom overiť, či spĺňa normy značky dōTERRA
■  Optická rotácia: Pomáha identifikovať syntetické prídavné látky, ktoré sa neukázali v iných testoch
■  Index lomu: Meria ako sa svetlo šíri cez olej, aby sa zabezpečilo splnenie noriem spoločnosti dōTERRA
■  Testovanie kontaminácie: Oleje sa testujú na škodlivé kontaminanty, ťažké kovy a potenciálne škodlivé mikroorganizmy
■  Testovanie stability: Pomáha zabezpečiť to, aby si esenciálny olej udržal svoju čistotu a účinnosť po celú dobu jeho plánovaného použitia

V spoločnosti dōTERRA okrem prísnych skúšobných štandardov využívame aj vedomosti a odborné skúsenosti Poradného vedeckého výboru, ktorý tvoria odborníci z oblasti chémie, mikrobiológie, botaniky, výskumu, fyziológie  a výživy.

Prelomový medicínsky výskum a partnerstvá

Okrem Poradného vedeckého výboru, ktorý pomáha spoločnosti dōTERRA udržať sa na špičke v oblasti testovania esenciálnych olejov, sa spoločnosť dōTERRA zaviazala zlepšovať skúsenosti s esenciálnymi olejmi prostredníctvom úzkej spolupráce s odborníkmi v oblasti modernej zdravotnej starostlivosti. Vďaka partnerstvu so svetoznámymi zdravotníckymi zariadeniami, klinikami a univerzitami môže značka dōTERRA neustále ponúkať používateľom bezpečné a účinné spôsoby používania esenciálnych olejov ako doplnok modernej medicíny.

Výskum má nenahraditeľnú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnej a účinnej aplikácie esenciálnych olejov pre používateľov produktov značky dōTERRA. Spoločnosť dōTERRA spolupracuje s nemocnicami, výskumnými univerzitnými centrami a inými zdravotníckymi zariadeniami pri realizácii užitočného výskumu, ktorý jej umožňuje zachovať bezpečnosť a informovanosť svojich zákazníkov o najlepších použitiach esenciálnych olejov. Spoločnosť dōTERRA má tiež Poradný medicínsky výbor, ktorý tvoria lekári pracujúci na ďalšom rozvoji používania esenciálnych olejov v prostredí zdravotníckej starostlivosti.

Sensei.sk

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky