Qineva – Technológia Vitaresorp (prenášač živín)

Prečo môže váš vynález pomôcť toľkým ľuďom, pán profesor?

Rozhovor s prof. Dr. Wernerom O. Richterom z Inštitútu pre metabolizmus tukov a hemoreológiu v Pegnitze, od Dr. med. Karin Wilbrand

Môžete nám, pán profesor Richter, krátko predstaviť bežné trávenie tukov a jeho zvláštnosti?

Trávenie tukov a vstrebávanie látok rozpustných v tukoch v čreve vyžaduje fungovanie a súhru rôznych mechanizmov v tele. Trávenie tukov začína už v ústach. Z koreňa jazyka je uvoľňovaný enzým štiepiaci tuk. Dobré prežúvanie je preto prvou podmienkou pre normálne štiepenie tukov. Sústo musí byť rozdelené na menšie kúsky, aby bola enzýmom poskytnutá dostatočná plocha k pôsobeniu.

Po prehltnutí pokračuje trávenie tukov intenzívnejšie v žalúdku. Tu musí prebiehať súhra troch faktorov:

  1. Žalúdok pridáva k potrave ďalší enzým štiepiaci tuky.
  2. Žalúdočná kyselina mení štruktúru natrávených tukov.
  3. Na výstupe žalúdka musí byť potrava činnosťou svalov rozdelená na čo najmenšie časti. To je predpokladom, aby mohli v tenkom čreve enzýmy rozkladajúce tuky účinne plniť svoju úlohu.

Po vstupe do tenkého čreva sa z pankreasu pridáva ďalší enzým štiepiaci tuky. Okrem toho je teraz potrebný dostatočný prítok žlče. Až potom môžu vzniknúť najmenšie častice, ktoré sú nevyhnutné pre vstrebávanie tukov, takzvané micely. Ich veľkosť je priemerne 65 miliardtin metra. Nachádzame sa teda v oblasti nanočastíc. Musíme si uvedomiť, že telo môže vstrebať z čreva tuky len vtedy, ak sú spracované na nanočastice. Pre trávenie tukov sa teda od nášho tela vyžaduje zvládnutie špičkovej technológie.

Prečo potrebujeme tieto nanočastice?

Tieto nanočastice nie sú absorbované do steny tenkého čreva, ale majú vďaka svojej veľkosti tú vlastnosť, že sa dokážu prilepiť na steny buniek tenkého čreva. Toto usadzovanie je potrebné preto, aby rôzne dopravné systémy v bunke tenkého čreva mohli prevziať obsah micel a poskytnúť ho telu. V čreve zostanú iba žlčové kyseliny, ktoré sú potom až na konci tenkého čreva znovu vstrebané do tela. Micely sú teda na črevnej stene vyprázdnené a potom zničené. Nedostávajú sa tak ako nanočastice do krvi. Telo potrebuje pre vstrebávanie tukov a látok rozpustných v tukoch celú dĺžku tenkého čreva. Poruchy trávenia sa preto vždy najskôr prejavia pri spracovaní tukov.

Orgány podieľajúce sa na trávení tukov

Orgány, ktoré musia pre trávenie tukov správne fungovať

Aké faktory môžu ovplyvniť trávenie tukov?

Po tom, čo sme si už povedali, napadne určite každého rad podmienok, ktoré môžu viesť k poruche vstrebávania tukov a látok rozpustných v tukoch, napr.:
– zlé prežúvanie
– zníženie tvorby enzýmov na jazyku, v žalúdku alebo pankrease – napríklad s pribúdajúcim vekom
– znížená tvorba žlče
– chýbajúca žalúdočná kyselina

Ako sa snažíte tieto problémy obísť?

Vyvinuli sme technológiu, pri ktorej prebieha tvorba micel prirodzene a nezávisle od funkcie koreňa jazyka, žalúdka, pankreasu a tvorby žlče, teda na trávenie tukov, ktoré je telu vlastné.

A ako táto technológia funguje?

Krillový olej sa získava z veľmi malých kôrovcov. Na rozdiel od iných druhov olejov sa vyznačuje tým, že obsahuje až 50 percent zvláštneho druhu tukov. Odborný výraz pre tieto tuky je „fosfolipidy“. Molekuly fosfolipidov majú jednu stranu hydrofilnú a jednu lipidofilnú. Pri vhodnom usporiadaní môže z radu fosfolipidových molekúl vzniknúť vo vode maličká gulička, v ktorej sa hydrofilné strany molekúl nachádzajú na povrchu a strany rozpustné v tukoch naopak vnútri. Táto štruktúra sa nazýva micela. Spomínate si: ide o štruktúru, ktorá vzniká pri trávení tukov v tenkom čreve prostredníctvom zložitých mechanizmov.

Látky rozpustné v tukoch (napr. vitamíny rozpustné v tukoch alebo sekundárne rastlinné látky) sa náročným spôsobom, avšak bez použitia chemických látok, zapracujú do krillového oleja. Takto spracovaný krillový olej sa naplní do kapsúl. Kapsule sa požijú spolu s vodou. Obal kapsule sa v žalúdku rýchlo rozpustí. Spolu s vodou sa potom spontánne a prirodzene vytvoria micely, ktoré obsahujú fosfolipidy a látky rozpustné v tukoch.

Vďaka zriedeniu v skúmavke s vodou sme videli, že vznikajúce micely majú veľkosť v priemere medzi 65 a 68 miliardtin metra. Tento proces by tiež prebehol, ak by ste požili krillový olej, látku rozpustnú v tukoch a vodu samostatne. Požitím kapsule sa teda napodobňuje prirodzený proces. Preto sme našu metódu nazvali „technológia Vitaresorp“.

Pri využití technológie Vitaresorp je pre vstrebávanie potrebná už len časť tenkého čreva

Platí to iba pre látky rozpustné v tukoch?

Okrem látok rozpustných v tukoch môže byť touto cestou zapracované do micel aj železo. Železo sa viaže na fosfolipidy. Preto možno túto technológiu využiť aj pre zvýšený príjem železa. Ku vstrebávanie železa dochádza totiž iba v prvých 30 cm tenkého čreva za žalúdkom. Preto je tiež využitie železa z potravy také náchylné na poruchy trávenia. Využitím technológie Vitaresorp možno dosiahnuť zlepšenie dostupnosti železa pre telo.

Testovali ste už účinnosť vašej technológie?

Vykonali sme rozsiahle štúdie s koenzýmom Q10, vitamínom E, vitamínom D a železom. Naše očakávania sa pri nich naplnili. Výsledky štúdií boli podané k publikácii. Tiež sme videli, že s pomocou tejto technológie prihlásenej k patentu, môžu byť osoby so zlým trávením tukov dostatočne zásobené príslušnými látkami.

Vydanie:
LinguaMed Verlags-GmbH
Ernst-Ludwig-Ring 2
61231 Bad Nauheim

Sensei.sk

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky